Har du upplevt svårigheter att kommunicera ditt projekt? Att intresserade parter har svårt att ta beslut utan en tydlig och klar bild av det slutliga resultatet? 3D Visualisering och Virtual Reality skapar den förståelse och kommunicerar det budskap till projekt behöver.
Address 1

Stockholm